Princip bioplynových stanic

Bioplynová stanice je v podstatě zařízení, ve kterém se díky procesu řízené fermentace přemění mokrá biomasa na bioplyn.

Zpracovávat se v ní dají nejen tekuté a pevné výkaly hospodářských zvířat, ale i siláž. Výsledkem produkce bioplynových stanic je nejen elektrická energie dodávaná do sítě, ale jako "vedlejší" produkt vzniká i teplo využitelné například pro vytápění rodinných domků, ohřev vody, sušárny zemědělských produktů apod. Vstupními surovinami bioplynové stanice mohou být – tedy zpracovávanou biomasou – travní a kukuřičná siláž, chlévská mrva a dokonce i pivovarské mláto, prasečí a kachní hnůj atd.

Bioplynová stanice Pacov

Jen pro představu. Bioplynová stanice o výkonu 500 kW, vyrobí ročně tolik elektrické energie, kolik spotřebuje celá tisícovka domácností s průměrnou spotřebou 4 000 kWh/rok.

bioplynové stanici zpracujete plodiny a živočišné zbytky a ona Vám z bioplynu vyrobí elektrickou energii a teplo. Stabilně, po celý rok. V současnosti jich u nás funguje cca. 550. Ročně by pak tyto stanice spotřebovaly plodiny ze zhruba 130 000 hektarů půdy.

Agrární komora odhaduje, že plodiny, které neslouží k výrobě potravin ani krmiv pro zvířata, v současné době zabírají 680 tisíc hektarů půdy. To je zhruba devětkrát více, než by měla dosáhnout plocha využitá pro pěstování plodin vhodných ke zpracování v bioplynových stanicích.

Jen pro představu. Bioplynová stanice o výkonu 500 kW, vyrobí ročně tolik elektrické energie, kolik spotřebuje celá tisícovka domácností s průměrnou spotřebou 4 000 kWh/rok.

bioplynové stanici zpracujete plodiny a živočišné zbytky a ona Vám z bioplynu vyrobí elektrickou energii a teplo. Stabilně, po celý rok. V současnosti jich u nás funguje cca. 550. Ročně by pak tyto stanice spotřebovaly plodiny ze zhruba 130 000 hektarů půdy.

Agrární komora odhaduje, že plodiny, které neslouží k výrobě potravin ani krmiv pro zvířata, v současné době zabírají 680 tisíc hektarů půdy. To je zhruba devětkrát více, než by měla dosáhnout plocha využitá pro pěstování plodin vhodných ke zpracování v bioplynových stanicích.

Hlavní surovinou pro zemědělské bioplynové stanice je kombinace kukuřice a kejdy. Naopak komunální bioplynové stanice využívají biologický odpad jako zbytky ovoce, trávy, masa a podobně.

Bioplynové stanice jsou rychle se rozvíjející zařízení, jež zpracovávají biomasu. Zpracovávají velké množství materiálů nebo odpadů organického původu pomocí procesu anaerobní digestace za nepřístupu vzduchu v uzavřených reaktorech. Výsledkem tohoto procesu je poté bioplyn, který se zatím nejčastěji využívá k efektivní výrobě obnovitelné elektrické energie a tepla, dále potom digestát, který lze používat jako kvalitní hnojivo (obdoba kompostu).

Zjednodušeně řečeno – v bioplynové stanici zpracujete plodiny živočišné zbytky a ona Vám z bioplynu vyrobí elektrickou energii a teplo. Stabilně, po celý rok.

Seznam zdrojů:

BERÁNEK, Daniel. 2012. Bioplynové stanice. Bioplynové stanice [online]. (1): 19 [cit. 2015-05-06].