Poradenství v elektroenergetice

Jsme schopni našim klientům nabídnout komplexní konzultační činnost v oblasti elektroenergetiky. Dokážeme posoudit přínosnost projektů zaměřených na úspory energií a to konkrétně projektů zaměřených na instalaci fotovoltaického zdroje, větrných elektráren či kombinované výroby elektrické energie a tepla. Anebo zhodnotit současný stav a najít vhodnou optimalizaci.

Ke všem klientům přistupujeme individuálně a snažíme se najít taková řešení, která pro němá mají jednak technický a zároveň ekonomický smysl.