Elektromobilita

Abychom podpořili nízkouhlíkovou dopravu také v naší společnosti SUNFIN, zakoupili jsme pro služební účely poslední vývojový model elektromobilu třídy M1. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Název programu:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie V

Název projektu:

Nízkouhlíková doprava ve společnosti SUNFIN PRAHA s.r.o. Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům společnosti.

Jméno žadatele: SUNFIN PRAHA s.r.o.

Termín realizace: 2021

Způsobilé výdaje:  Kč

Dotace:  Kč

Popis projektu:

Předmětem projektu je pořízení posledního vývojového modelu elektromobilu třídy M1 pro společnost SUNFIN PRAHA s.r.o. na adrese Kunčina č.p. 290, 569 24 Kunčina, parc. č. St. 432/1. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Cílem projektu je pořízení elektromobilu za účelem zahájení přechodu společnosti SUNFIN PRAHA s.r.o. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Přidanou hodnotou přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.

Závěry a výsledky:

V rámci projektu došlo k investici do elektromobilu, který slouží k podnikatelským účelům společnosti žadatele.