O nás

SUNFIN je česká společnost zaměřená na kompletní realizace projektů pro zaručenou úsporu energie nyní s cílem vyvíjet, organizovat a následně realizovat projekty EPC.

SUNFIN poskytuje svým klientům kompletní Engineering projektů vycházející z bohatých zkušeností v rámci komplexních služeb jako jsou: výstavba a servis fotovoltaických elektráren (FVE)bioplynových stanic (BPS), elektroenergetika a inženýrství, kompletní elektro služby, projektové práce VN, NN, EZS, hromosvody, stavební činnost, výstavba trafostanic a rozvoden, poradenství pro vysoké napětí, vypracování podnikatelského záměru a ekonomické návratnosti, organizace a správa SPV (Special Purpose Vehicle – společnost založená pro konkrétní projekt) a další služby.

 

 

Základy společnosti SUNFIN a investičních a developerských společností pod obchodním názvem SUNINVEST byly položeny v roce 2007, založením mateřské společnosti nesoucí název SUNINVEST MORAVIA, s.r.o. a posléze také SUNINVEST SLOVÁCKO, s.r.o.. Záměrem managementu firem byla od prvopočátku výstavba, provoz a servis fotovoltaických elektráren opírající se o zákon 180/2005 Sb., který vstoupil v platnost od 1. srpna 2005 v rámci podpory energií z obnovitelných zdrojů a který vychází ze směrnice Evropského parlamentu a rady 2001/77/EC, vytvářející podmínky pro naplnění cíle podílu z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě v České republice ve výši 8 % k roku 2010.

Společnost SUNFIN vsadila na jistotu, když svůj první investiční záměr zrealizovala ve spolupráci s firmou HiTechSolar, s.r.o. Ověřená počáteční spolupráce dovolila vzniklé společnosti SUNINVEST MORAVIA rozšířit svůj prvotní fotovoltaický projekt o instalovaném výkonu 0,25 MWp a vybudovaný na střechách zemědělské farmy v katastru Kunčina o další solární elektrárny, které se po dokončení zařadily mezi jedinečné stavby tohoto druhu v jednom areálu.

Vybudovaná synergie umožnila vedení obou firem rozšířit vzájemnou spolupráci v oblasti solárních elektráren, v jejímž epicentru se nyní nachází několik dokončených fotovoltaických projektů v řádu megawatt.

Nyní se v naší investiční skupině SUNFIN nacházejí již výše zmiňované společnosti SUNINVEST MORAVIA a SUNINVEST SLOVÁCKO a dále společnosti SUNINVEST MORAVIA sis a SUNINVEST BOHEMIA, zabývající se provozem solárních elektráren. Další aktivitou naší investiční skupiny je servis a monitoring bioplynových stanic. První společnosti založené na principu bioplynových technologií jsou BIOINVEST KUNČINA s.r.o. a BIOINVEST PACOV s.r.o..

SUNFIN PRAHA poskytuje komplexní servisní služby pro všechny solární elektrárny, bioplynové stanice a další projekty nezávisle na realizační firmě.