Termovizní měření FV elektráren

Diagnostika fotovoltaických elektráren a panelů. Termovize je základním nástrojem rychlé diagnostiky velkého množství fotovoltaických panelů. Měření solárních panelů pomocí termovizní kamery je rychlý, jednoduchý a spolehlivý způsob jak odhalit výrobní vady, poškození při transportu, chybné zapojení, či jiné anomálie ohrožující výsledný výkon fotovoltaické elektrárny a tím i bezprostředně ekonomiku provozu.

termovize-panelu-1

Při sériovém zapojení jednotlivých fotovoltaických článků i celých panelů, v rámci tzv. stringu (řetězce), teče všemi články stejný proud. Nejsou-li všechny články stejnoměrně ozářeny sluncem (vliv oblačnosti apod.), nebo je-li jejich výkonnost snížena vlivem závady (např. poškozenou buňkou panelu, vadnou By-pass diodou, PID atd.), či nečistoty, vyrábějí jednotlivé články různé proudy.

Protože v sériovém zapojení musí být proud protékající všemi články stejný, dává celý string pouze takový proud, jaký je produkuje nejvíce poškozený panel. Díky termoviznímu měření se dá takto poškozený panel poměrně rychle vyhledat a např. vyměnit, čímž se docílí opětovného maximálního výkonu ze stringu.

Termovize je v současné době prakticky jediná metoda, která umožňuje rychlou a poměrně přesnou kontrolu velkého množství fotovoltaických panelů solárních elektráren.

Termovizní měření zde slouží k diagnostice fotovoltaických panelů a zjišťování jejich závad (např. vadné By-pass diody a PID), což může stát za poklesem výkonu fotovoltaické elektrárny a s tím spjatými ekonomickými ztrátami.

TERMO

Termovize budov a objektů

Termovizní diagnostika budov dovoluje identifikovat konstrukční a izolační nedostatky, které snižují celkovou energetickou účinnost domu. Během termovizní diagnostiky tepelných úniků budovy jsou výsledkem měření termogramy obvodových zdí, střechy domu, střešních štítů a dalších částí domu.

termovize-budov-2

Analýza teplotního rozložení na povrchu pláště budovy umožňuje zjištění míst s tepelnými úniky. Tepelné úniky mohou být způsobeny poruchami v konstrukci budovy, poruchami v izolaci či nedostatečnou izolací zdiva.

Dále lze pomocí termovizního měření provést kontrolu kvality zateplení budov (IR snímek jako podklad pro reklamaci), kvality těsnosti oken a také diagnostika vlhkosti v budovách (zatékání, tvorby plísní) a lokalizace závad podlahového vytápění.

Ze statistik vyplývá, že energetický podíl budov na celkové spotřebě energie v daném státě činí až 40% a není tak rozhodně zanedbatelný. V případě zvolení vhodné izolace a použití moderních materiálů lze snížit tepelnou ztrátu budovy až o 80 procent.

Termovizní měření zde slouží k diagnostice budov (tepelné mosty, nesprávné provedení spár aj.). Dále pro kontrolu kvality zateplení budov (IR snímek jako podklad pro reklamaci), kvality těsnosti oken a také pro diagnostiku vlhkosti v budovách (zatékání, tvorby plísní) a lokalizaci závad podlahového vytápění.

Termovizní měření elektrických zařízení

Termovize je jedna z dnes již běžných metod nedestruktivního testování elektrických strojů a zařízení. Měření pomocí termovizního měření umožňuje získat viditelnou informaci o rozložení teploty na povrchu snímaného zařízení. Měření lze provádět za provozu, bez jakéhokoliv poškození měřeného objektu.

termovize-1

Nachází uplatnění při kontrole přehřívání elektroinstalací (např. rozvodné skříně, jističe, kontakty a přívody) a elektrotepelných zařízení (např. podlahové topení, klimatizace, ventilace a vytápění).

Kontrola elektrorozvaděčů. Svorky, nebo spoje, které jsou v pořádku, by neměli mít vyšší teplotu než vodič, na který jsou připojeny. Spoje s vyšší teplotou než vodič jsou klasifikovány podle oteplení a naléhavosti odstranění závady do čtyř stupňů.

Stupeň klasifikace Rozmezí teplot Opatření
I. stupeň 0 °C < Δt < 10 °C žádné opatření
II. stupeň 10 °C < Δt < 35 °C opravit při plánované revizi
III. stupeň 35 °C < Δt < 100 °C opravit do jednoho měsíce
IV. stupeň 100 °C < Δt opravit okamžitě

Termovize je v současné době prakticky jediná metoda, která umožňuje rychlou a poměrně přesnou kontrolu velkého množství elektrických strojů a zařízení.

Termovizní měření zde slouží pro kontrolu elektroinstalací (např. rozvodné skříně, jističe, kontakty a přívody) a elektrotepelných zařízení (např. podlahové topení, klimatizace, ventilace a vytápění).

Mohlo by Vás zajímat

fve-rodinne-domy-nahled.jpg

FVE pro rodinné domy

Více info
vyhody-n.jpg

Výhody solární energie

Více info
servis-fve.jpg

Servis fotovoltaických elektráren

Více info