Projekty optimalizace energetického hospodářství

Ve spolupráci s TECHNICKOU UNIVERZITOU OSTRAVA - VŠB a jejím Výzkumným Energetickým Centrem poskytujeme úsporné projekty na optimalizaci energetického hospodářství (OEH). Optimalizace energetického hospodářství vnímáme jako efektivní nástroj ke snížení energetické náročnosti.

Doporučené služby OEH:

  • analýza stávajícího stavu
  • analýza doporučeného projektu úspor z ekonomického hlediska a záměrů investora
  • optimalizační studie
  • stanovení úsporných opatření z časového a finančního hlediska
  • technická pomoc při projektové a realizační přípravě
  • optimalizace energetických zdrojů a spotřebičů – optimalizace výkonu a měření a regulace
  • optimalizace zdrojů pro zajištění odpovídajících mikroklimatických podmínek (větrání, vytápění, klimatizace)

Další služby:

  • řešíme projekty zaměřené na využívání obnovitelných zdrojů energie, jako jsou tepelná čerpadla, větrné elektrárny, spalování biomasy, výroba bioplynu a jeho využití v kogeneraci a fotovoltaické systémy
  • průkazy energetické náročnosti budov
  • další specializované energetické služby

Mohlo by Vás zajímat

projekce-lin.jpg

Projekce liniových staveb

Více info
projekce-roz.jpg

Projekce průmyslových elektrorozvaděčů

Více info
projekce-rd-n.jpg

Projekce elektroinstalací

Více info