Často kladené otázky

Co potřebuji vědět než začnu?

Nejdříve si je třeba ujasnit, co očekávám od fotovoltaické elektrárny. Zda chci pouze ohřívat teplou vodu, nebo využívat vyrobenou elektrickou energii i v jiných spotřebičích, případně zda si chci uchovávat vyrobenou energii a spotřebovat v době, kdy není dostatek slunečního svitu (ráno, večer, v noci apod.). Dalším aspektem je menší či větší nezávislost při výpadcích dodávek z distribuční soustavy.

Co to je fotovoltaika?

Je stručně řečeno přeměna sluneční energie na energii elektrickou. Tento proces přeměny se nazývá fotovoltaický jev, který se odehrává ve fotovoltaických článcích, které jsou v podstatě speciálně upravené fotovoltaické diody.

Co to je fotovoltaický panel?

Panel je tvořen fotovoltaickými články (60 nebo 72 ks) a je konstruován tak, aby odolal povětrnostním vlivům. Obvyklé rozměry jsou 165x100 cm (250 Wp – 300 Wp) nebo 200x100 cm (>310 Wp).

Co znamená jednotka kWp?

Jedná se o maximální hodnotu výkonu panelů při optimálním dopadu slunečního záření. Zpravidla 1 kWp vyrobí za 1 rok 1000 kWh energie (závislé na orientaci střechy, lokalitě apod.).

Je moje střecha vhodná pro umístění panelů?

Důležité je aby střecha měla odpovídající nosnost (1 panel má hmotnost kolem 20 kg), dále aby střecha nebyla po většinu dne ničím stíněná (stromy, sousedními budovami apod.). Ideální orientace střechy je na jih sklon střechy 35°, nicméně nevadí orientace ani na východ či na západ.

Na co mohu vyrobenou elektrickou energii použít?

Vyrobenou elektrickou energii lze využít např. jen na ohřev teplé vody anebo ji můžete využívat úplně stejně jako tu ze sítě. Výhodou však je, že ji lze akumulovat a to formou ohřevu teplé vody nebo do akumulátorů díky nichž se stanete nezávislejší na dodávkách elektrické energie.

Základní komponenty fotovoltaické elektrárny?

Nejzákladnějším komponentem jsou fotovoltaické panely, které mohou být umístěné na střeše nebo na fasádě. Dále měnič napětí, který převede stejnosměrné napětí z panelů na střídavé a kabeláž, která připojí elektrárnu na Vaše stávající rozvody. Pak systém může být vybaven Wattrouterem, což je regulace určená k řízenému spínání určitých spotřebičů (bojler, klimatizace, ohřev bazénu apod.) tak, aby byly omezeny přetoky do sítě a zvýšilo se tak vlastní spotřeba vyrobené energie. Do systému mohou být zakomponovány akumulátory, které slouží pro uložení elektrické energie pro pozdější využití, kdy není dostatek slunečního svitu.

Jak vyrábí fotovoltaická elektrárna v zimě?

Jelikož v zimních měsících je daleko méně hodin se slunečním svitem, výroba pochopitelně je markantně nižší cca o 80 %.

Co mi přinese systém s akumulací elektrické energie?

Kromě toho, že budete moci využívat energii ze slunce i v době, kdy slunečního svitu není dostatek (ráno, večer, v noci) a tím maximalizovat vlastní využití vyrobené elektrické energie, ale díky akumulátorům získáte i částečnou nezávislost na dodávkách elektřiny ze sítě, protože tyto systémy jsou schopny pracovat nezávisle na síti (v tzv. ostrovním nebo back up modu). Míra nezávislosti závisí na typu systému a vybraných komponentech.

Co je to ALL-IN-ONE řešení?

Jedná se komplexní řešení celé elektrárny, která je umístěna v „jedné krabici“(měniče, akumulátory, příslušenství). Takové řešení znamená menší nároky na velikost a samotnou montáž. Jednoduše řečeno se připojí do takové jednotky kabely od panelů a od jednotky kabel do stávajících rozvodů a je hotovo.

Proč bych měl použít k ohřevu vody fotovoltaické panely, když mohu využít fototermické panely s vyšší účinností?

Hlavní výhodou fotovoltaického ohřevu vody oproti fototermickému je jeho jednodušší montáž a údržba systému.

Jaká je životnost fotovoltaického systému?

Na tuto otázku nelze jednoduše odpovědět, protože životnost jednotlivých komponent je různá. Na panely výrobci dávají záruku zpravidla 12 let, nicméně životnost panelů je přes 30 let. U měničů je však situace jiná, záruka standardně 5 let s tím, že mnozí výrobci nabízejí možnost prodloužení záruky. Životnost měničů je cca 10 až 15 let. Vše samozřejmě je závislé na konkrétních produktech.

Kolik ušetří solární elektrárna?

Na tuto otázku nelze jednoduše odpovědět, vše je závislé na konkrétní aplikaci. Hlavními faktory jsou současná cena elektrické energie (distribuční sazba, velikost jističe, sjednaná cena silové energie s obchodníkem apod.), vybraný typ fotovoltaického systému a velikost elektrárny. Roční úspora se může pohybovat řádově v jednotkách tisíc až desítce tisíc CZK.

Jak si objednat služby?

Kontaktujte nás a my se Vám ozveme a domluvíme se na možném postupu.

Jaké řešení je pro mě nejvhodnější?

Základním aspektem pro výběr typu systému je Vaše očekávání co by Vám měl systém přinést. Jestli je to co největší úspora, soběstačnost apod.

Je zapotřebí stavebního povolení či licence?

U elektráren do 10 kWp není zapotřebí licence na prodej elektrické energie a ani není potřeba zpravidla stavebního povolení (nutné ověřit na místně příslušném stavebním úřadě). U elektráren nad 10 kWp je zapotřebí licence i schválení stavebním úřadem.

Jak dlouho trvá realizace fotovoltaické elektrárny?

3 až 4 měsíce od podpisu smlouvy, vše je závislé na velikosti systému, stanovisku distributora a čerpání dotace. Samotná montáž trvá řádově několik dní.