Kogenerační jednotky

Kogenerační jednotky rozdělujeme podle pohonu generátoru na jednotky s:

Plynovými spalovacími motory

U tohoto typu kogeneračních jednotek jsou používány pístové spalovací motory odvozené od klasických automobilových motorů. Motory se používají, jak vznětové (nafta), tak i zážehové (benzín). V obou případech jsou spalovací motory upraveny pro spalování plynu. 

Motor pohání elektrický generátor a současně produkuje odpadní teplo – jde o teplo přímo z motoru a teplo z výfukových plynů. Pomocí výměníků je získána teplá voda o optimální teplotě 90°C, která je následně zužitkována. Tento typ kogenerační jednotky je vhodný především pro ohřev vody.  vyrobeného tepla má teplotu 100°C.  tepla, jež tvoří výfuk (zplodiny spalování) má teplotu dosahující až 400°C. Spalovací motory jsou charakteristické relativně nízkými pořizovacími náklady, na druhou stranu vyššími nároky na pravidelnou údržbu, vyšší hlučnost a nezbytnými pravidelnými odstávkami.

kogeneracni-jednotky-plynovy-spalovaci-motor

Plynovými spalovacími turbínami

Tyto kogenerační jednotky tvoří kompresor, spalovací komora, plynová turbína a generátor. Stlačený vzduch z kompresoru je veden do spalovací komory, kde je přidáno palivo a následně vznikají spaliny o vysoké teplotě a tlaku. Spaliny poté expandují v plynové turbíně. Turbína pohání elektrický alternátor a kompresor. Mají vysoký potenciál tepla, teplota spalin dosahuje teplot kolem 500°C. Jejich použití je výhodné zejména pro dodávky technologické páry nebo horké vody.

kogeneracni-jednotky-plynovy-spalovaci-turbinykogeneracni-jednotky-parni-turbiny

Parními turbínami

Jedná se o konvenční řešení u velkých zdrojů elektrické energie. V kotli je produkovaná vysokotlaká pára, která poté roztáčí turbínu a ta pohání elektrický alternátor. Pára na výstupu z turbíny je jako nízkopotenciální poté využita, jako zdroj tepla. Typy paliva používané v kotlích můžou být různé (uhlí, plyn, biomasa aj.). Nevýhodou jsou vysoké investiční náklady na pořízení tohoto zařízení

 

Paroplynové zdroje

Skládají se ze soustrojí spalovací turbíny nebo pístového spalovacího motoru, odkud je využíváno odpadní teplo v parním kotli na výrobu páry, která poté roztáčí parní turbínu. Technické provedení paroplynového zdroje může mít velmi variabilní provedení, kde dodávka tepla ze zdroje může být provedena v libovolné formě (teplá i horká voda, pára o různých vlastnostech)

 

Ostatní řešení

V současnosti prochází vývojem různé další způsoby provedení kogeneračních jednotek např. Stirlingův motor, mikroturbína, parní motor.

Naše společnost využívá především technologie od společnosti VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Energetické audity, studie, projekce, monitoring a optimalizaci energetických zdrojů zajišťuje VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VŠB – Technická univerzita Ostrava.

motor

Vlastnosti kogeneračních jednotek společnosti VÍTKOVICE MACHINERY GROUP: 

  • výstavba kogeneračních jednotek na bázi spalovacích plynových motorů
  • kompaktní rámová konstrukce s motorem
  • rozvaděč integrovaný do rámu s opláštěním
  • plynový motor s tichým během, se čtyřmi až dvanácti válci a s řízeným katalyzátorem výfukových plynů
  • ovládání jednotky snadným stiskem tlačítek
  • dálkové monitorování důležitých funkcí se sladěným příslušenstvím

epc

Webová prezentace "Zaručené úspory energie - EPC, podrobný přehled jak pracuje projekt EPC, časový harmonogram realizace projektu a konkrétní příklady ušetřených investic.

EPC - zaručená úspora energie (5 MB)