Konference Solární asociace 2023

Naše společnost se zúčastnila již 7. ročníku prestižní Solární konference. Největší událost roku je tradičně zasvěcená solární energetice a akumulaci. Na konferenci se znovu potvrdil fakt, že zájem o fotovoltaiku láme rekordy. Česko sice zaspalo a dohání zbytek Evropy, ale solární boom v Česku pokračuje.

Po letech negativního vnímání projevují velký zájem o vlastní obnovitelný zdroj energie domácnosti, firmy i obce. Jak na konferenci zaznělo, enormní poptávka naráží na řadu problémů v podobě připojování nových instalací do sítě, bariér při povolování nebo nedostatku akumulace, které se v posledních deseti letech ignorovaly.

Sedmého ročníku největší tuzemské události věnované fotovoltaice a akumulaci se zúčastnili mimo jiné místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka či ministr životního prostředí Petr Hladík, formou video-zdravice vystoupil také místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič. Plány, legislativní novinky a nové trendy rozebírali vrcholní zástupci organizací jako ČEPS, ERÚ, ČEZ, Solární asociace, Svaz moderní energetiky, Asociace AKU-BAT CZ, distribučních společností a mnoho dalších účastníků.

Po letech strádání konečně fotovoltaika upevňuje své postavení klíčového hráče v oblasti energetiky. Velký zájem společnosti o obnovitelné zdroje a celkový rozvoj solárního sektoru vytváří pro Českou republiku možnost definitivně se odpoutat od energetické závislosti na Rusku a zároveň přinést levnější energie. V Česku máme stále co dohánět, abychom dostali fotovoltaiku ke všem, kteří z ní mohou těžit. Aby byla přístupná lidem, firmám, průmyslu i veřejné správě.

Právě na konferenci chtěli vrcholní zástupci organizací jako ČEPS, ERÚ, ČEZ, Solární asociace, Svaz moderní energetiky, Asociace AKU-BAT CZ, distribučních společností a mnoho dalších účastníků, rozebrat a poukázat na klíčové překážky, zkusit nastolit řešení a dát návštěvníkům informace o tom, kterou cestou se česká solární energetika v příštím roce vydá

Podle místopředsedy Evropské komise Maroše Šefčoviče je fotovoltaika s akumulací cestou ke strategické autonomii Evropy. Evropská komise v této souvislosti představila návrhy v podobě Aktu o průmyslu s nulovými čistými emisemi a Evropském zákonu o kritických surovinách. Zavázali jsme se, že do roku 2025 bude nově nainstalovaných víc jak 320 GW solárních instalací a v roce 2030 téměř 600 GW, dodal Šefčovič.

Jedním z hlavních témat konference byla aktuální problematika připojování nových zdrojů do sítě a možná řešení problematické situace. Stabilizaci přenosové soustavy a zajištění bezpečnosti dodávek by výrazně napomohla také akumulace a agregace flexibility. Již více jak dva roky ale schází příslušná transpoziční novela, která by akumulaci a agregaci energie legislativně ukotvila. Zároveň se protahuje přijetí novely energetického zákona Lex OZE II, které by mj. zavedla energetické komunity či Energetické datové centrum (EDC).

Je zcela nezbytné, aby docházelo k rozvoji i dalších souvisejících oblastí – akumulace energie všech typů, agregace a poskytování flexibility či posilování distribučních sítí a přenosové soustavy. V současné době je nejběžnější využití bateriových úložišť ve spojení s jinými zdroji elektřiny. Bateriová úložiště nevyrábí elektřinu, přesto se kvůli svým vlastnostem rychlého přechodu z akumulace (odběru elektřiny) do dodávky elektřiny postupně stávají důležitou součástí elektrizační soustavy. V současné době se v Česku připravují projekty velkokapacitních bateriových systémů pro obchodování a regulaci elektrizační soustavy.

Na letošním ročníku Solární konference se diskutovalo také o posledních trendech ve fotovoltaice, ať už v podobě aktuálního stavu legislativního zavedení agrivoltaiky nebo dosavadní praxe projektů na bázi PPA smluv. Tématem byla také kvalita fotovoltaických instalací a představení možností, jak lépe kontrolovat realizace a činnost instalačních společností.

 

etalon zásady instalace FVE

 

Nyní jsme svědky přelomu ve vnímání významu fotovoltaiky. Rok 2022 byl rekordní v absolutním nárůstu výroby solární energie v Evropě. Počet instalací solárních panelů se podle EU statistik zvýšil meziročně o 47 procent. Změna v přístupu k solární energii, jako ideálnímu zdroji budoucnosti, ale nese řadu dalších pozitiv a výzev. Vedle navyšování výkonu i efektivnější využití již vyrobené solární energie jsou to nová bateriová úložiště s možností sdílením baterií i sítí a podobně. Naštěstí zvýšení poptávky po této čisté energii jde ruku v ruce se zrychlením vývoje tohoto odvětví. 

Dodržujeme zásady a pravidla správné a bezpečné instalace FVE.
Fotovoltaiku tvoříme již od roku 2006!

Solární asociace proto vypracovala takzvané zásady kvality pro instalaci a servis fotovoltaických elektráren. SUNFIN tyto zásady dodržuje prakticky od první instalace FVE a stala se jedním z prvních signatářů dodržování tohoto indexu kvality. Index má 28 bodů a může se k němu přihlásit každý zájemce. Jejich splnění ze strany instalační firmy by mělo každému zájemci o solární elektrárnu garantovat dostatečné informace, kvalitně provedený projekt, bezproblémovou montáž a bezpečný provoz zařízení.

Fotovoltaická elektrárna SUNFIN 3

Zásady pro instalaci a servis FVE - ETALON 2023 - ke stažení