Jak se bránit požárům fotovoltaiky

Požárů fotovoltaiky na střechách domů se solárními panely v České republice přibývá. Je to dáno logicky rostoucím počtem fotovoltaických elektráren. Podle statistik Hasičského záchranného sboru České republiky došlo v letech 2011–2016 pouze k 62 požárům v souvislosti s fotovoltaickými elektrárnami. Za rok 2022 jich bylo 29. Letošní rok 2024 bude rekordní, protože od ledna do konce června je zaznamenáno již 55 požárů.

Faktory přispívající ke zvýšení počtu požárů FVE u rodinných domů:

  • podezřele levné materiály a komponenty
  • neodborná instalace
  • nedůvěryhodné firmy
  • nevyhovující umístění technických zařízení
  • špatně vedená kabeláž
  • absence hromosvodu
  • nedostatečná protipožární ochrana domu
  • nedostatečná údržba a pravidelné revize

 

 

"Neutratím peníze, fotovoltaiku si nainstaluji sám"

Podle Českých komor autorizovaných inženýrů a stavebních techniků (ČKAIT) je tento růst požárů způsoben tím, že stále více FVE se staví bez odborných znalostí a správné projektové dokumentace. Mnoho lidí nakupuje produkty za nejnižší možnou cenu a následně si fotovoltaiku sami instalují podle návodu na internetu. Nesprávné provedení, nevhodné materiály nebo neodborná montáž však mohou riziko požáru výrazně zvýšit. Ty vážně ohrožují nejen majetek, ale i zdraví obyvatel domu, kde dochází k požáru FVE.

 

Projektant fotovoltaické elektrárny SUNFIN

 

K požárům dochází především v malých fotovoltaických elektrárnách

Fotovoltaická elektrárna je v podstatě souboru komponent, kterými protéká vyráběná elektřina. Jakékoli zařízení, kterým prochází elektrický proud, je potenciálním zdrojem nebezpečí požáru. Rizika lze minimalizovat pomocí správně navržených, přesně nainstalovaných a udržovaných elektráren. Nárůst požárů se soustřeďuje především v domácnostech, kde je výkon nainstalovaných zařízení často nižší než 50 kilowattů a nevztahuje se tedy na nucené povolovací řízení stavebního zákona. ČKAIT doporučuje všem zájemcům o fotovoltaiku, aby svá řešení přenechali kvalifikovaným pracovníkům se znalostmi požární bezpečnosti.

 

Nejčastější příčiny fotovoltaických požárů

Příčin požárů ve fotovoltaických elektrárnách je mnoho. Mohou se vyskytnout výše uvedené chyby instalace nebo chyby návrhu systému. Vada může být v samotném produktu nebo jeho baterii. Častými příčinami jsou i následné zkraty nebo nevhodně vedené či namáhané elektrické rozvody a elektrická zařízení.

Mezi aspekty, na které nelze zapomenout, patří také např. nevhodná skladba střešní krytiny, nevhodné umístění technických zařízení a nedořešený přístup k elektroinstalaci konstrukce. Majitelé fotovoltaických zařízení navíc často podceňují ochranu před bleskem.

 

Problematické hašení požáru

Hašení požárů fotovoltaiky je složité. Vzhledem k tomu, že je zařízení napojeno na elektrický proud, nelze ho hasit klasickým způsobem. První věcí, kterou je třeba udělat, je odstavení hlavního jističe. V případě, že jde o fotovoltaiku s bateriemi, je třeba brát v potaz přítomnost kyseliny. Práci hasičům komplikuje i silné zakouření daného prostoru. Riziko u požáru fotovoltaiky spočívá také v tom, že si ho kvůli jeho umístění na střeše nemusíte nejdříve vůbec všimnout. Dále hrozí zřícení střechy při hašení. Na střechu je navíc často špatná přístupnost a hašení je umožněno pouze z výškové techniky, jelikož se žebříky nesmí dostat do kontaktu se střechou. 

 

Zákaznický servis SUNFIN 

 

Nedostatečná údržba a neodborná instalace

Rostoucí výskyt fotovoltaických požárů na obytných střechách v České republice lze také přičíst nedostatečné údržbě a kontrolám systémů solárních panelů. Vzhledem k tomu, že české střechy jsou postupně pokryty solárními panely, a to jak na nových, tak na starších budovách pro řešení energetického deficitu, nelze důležitost pravidelné údržby a kontrol přeceňovat. Pokud jsou solární panely umístěny přímo na nemovitosti, zejména na střechy domů nebo hospodářských budov, jsou považovány za nemovitosti a měly by podléhat stanoveným kontrolám a údržbě, aby byl zajištěn jejich bezpečný provoz.

Zásadní roli v ochraně obyvatel před požáry a mimořádnými událostmi hraje Hasičský záchranný sbor České republiky s důrazem na význam preventivních opatření ke zmírnění rizika vzniku požárů fotovoltaiky. 

Vzhledem k tomu, že země zažívá solární boom a na střechy ročně přibývá desítky tisíc elektráren, kvalita instalace se stává kritickým faktorem. Podle odborníků sice samotné solární panely představují extrémně nízké riziko požáru, ale jiné součásti systému, jako je kabeláž a střídače, mohou představovat vyšší riziko, pokud nejsou správně nainstalovány. Zajištění toho, aby solární panely instalovali kvalifikovaní odborníci v souladu s osvědčenými průmyslovými postupy, je zásadní pro minimalizaci potenciálu požárů souvisejících s fotovoltaickými systémy.

 

Vše co potřebujete vědět o domácí fotovoltaické elektrárně.

  

Stáhněte si nový E-katalog FVE SUNFIN

 

Přetěžování elektrických systémů je dalším klíčovým faktorem přispívajícím k nárůstu fotovoltaických požárů na obytných střechách v České republice. Čím více domácností investuje do solárních panelů, aby uspokojily své energetické potřeby, elektrické systémy těchto nemovitostí se mohou přetížit, což zvyšuje riziko elektrických poruch a potenciálních požárů.

Pro majitele domů a instalací solárních panelů je zásadní, aby před instalací solárních panelů posoudili kapacitu stávajících elektrických systémů a provedli nezbytnou modernizaci, aby bylo zajištěno, že bezpečně unesou dodatečnou elektrickou a v případě střechy rovněž fyzickou zátěž. Odstraněním problémů kvalitní instalační firmou souvisejícími s přetěžováním a zajištěním správné instalace, údržby a kontroly lze výrazně zlepšit řešení bezpečnosti fotovoltaických systémů na obytných střechách, snížit výskyt požárů a zvýšit celkové bezpečnostní standardy.