Komerční a průmyslová řešení FVE

Výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše průmyslových či komerčních objektů je snadný způsob jak snížit své účty za nákup elektrické energie. Navíc díky vlastní elektrárně, vybavené akumulací energie se stanete částečně imunní proti výpadku elektrické energie z distribuční sítě, neboli budete částečně soběstační.

Nabízíme vypracování komplexní studie, ze které vyplyne vhodnost umístění fotovoltaického systému na daném objektu, navrhneme taková řešení, která přizpůsobíme vašim potřebám a taková řešení, která budou dávat jak technický tak ekonomický smysl, určíme odhadované investiční náklady, úspory, návratnost investice. Pokud se rozhodnete pro realizaci, jsme schopni zajistit kompletní dodávku, tedy od projektové dokumentace, vyřízení dotace, montáže po vyřízení všech administrativních záležitostí tím spojených.

Jelikož pořízení fotovoltaické elektrárny je stále nákladné a ve většině případů nenávratné, je nutné uvažovat čerpání dotace MPO z evropského programu OPPIK, Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Při čerpání této dotace se myšlenka pořízení fotovoltaické elektrárny stává více než zajímavým projektem na úsporu energie. Proto je nutné návrh přizpůsobit kritériím tohoto dotačního titulu.

Kritéria OPPIK, Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Výše podpory:

Malý podnik (do 50 zaměstnanců) – 80 % z uznatelných nákladů investice

Střední podnik (od 50 do 250 zaměstnanců) – 70 % z uznatelných nákladů investice

Velký podnik (nad 250 zaměstnanců) – 60 % z uznatelných nákladů investice

 

Kritéria projektu:

Max 1 MWp instalovaného výkonu

Max 30 % přetoky do distribuční sítě

Minimální výše dotace 300 000 Kč

Udržitelnost projektu minimálně na 5 let

Mohlo by Vás zajímat

termovize.jpg

Termovizní měření

Více info
servis-fve.jpg

Servis solární elektrárny

Více info
fve-rodinne-domy-nahled.jpg

FVE pro rodinné domy

Více info