Digitalizace stavebního řízení a plánování

Naše společnost SUNFIN se poslední roky usilovně snaží zabránit nesmyslnému plýtvání papírem a zbytečnému tisku. Cílem tohoto snažení je samozřejmě udržitelnost, úspora energie a ochrana přírodního prostředí. Jak nám potvrdilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), tak to vypadá, že v oblasti stavebního a projektového řízení se konečně začíná blýskat na lepší časy.

Náš příběh začal v momentě, kdy klasické "papírování" daleko překročilo únosnou mez a v dnešní elektronické době nám začalo připadat opravdu nesmyslné postupovat podle zkostnatělých neekologických metod. Bohužel dlouho jsme nedostávali požadované odpovědi a úředníci na všech možných postech buď nereagovali, nebo nás posílali "od čerta k ďáblu".

Naše firma dlouhodobě spolupracuje v elektroenergetice s ČEZ a stavebním úřadem při tvorbě projektů. Snažíme se firmu směřovat udržitelným směrem a neplýtvat. Proto jsme stále upozorňovali na plýtvání papírem a tiskem, které je podle nás v dnešní době PC, elektronické komunikace, kvalitního ověření el. podpisů a datových schránek atd. zcela zbytečné. 

Z praxe víme, že je důležitý pouze tisk technické zprávy a výkresu, a to jen proto, aby si zhotovitel stavby mohl dělat do těchto dokumentů poznámky. Jako hlavní příklad jsme vždy uváděli seznam položek, které jsou nutné tisknout při vytvoření projektových dokumentací (viz seznam níže).

Nyní jsme tedy konečně obdrželi zprávu od MMR, která nám udělala velkou radost a možná, že se opravdu nesmyslného plýtvání zbavíme a dožijeme se dokončení níže zmiňovaného projektu!

"Ekologický dopad papírové státní správy si samozřejmě uvědomujeme. V souladu s Programovým prohlášením vlády Programové prohlášení vlády | Vláda ČR (vlada.cz)  považuje ministerstvo pro místní rozvoj digitalizaci stavebního řízení za jednu ze svých priorit. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) je na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ústředním správním úřadem ve věcech územního plánování a stavebního řádu. V souladu s tímto zákonem zahájilo projekt digitalizace stavebního řízení a územního plánování (DSŘÚP) jehož cílem je vybudování živého digitálního systému, který usnadní proces všem účastníkům stavebního řízení, neboť už nebude potřeba obcházet úřady, ale vše se vyřídí z pohodlí domova Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Projekt - Digitalizace stavebního řízení (mmr.cz) Detaily tohoto projektu jsou popsány na výše uvedeném odkazu.

 

Seznam co vše tiskneme v paré k PD (projektové dokumentaci). Celkem se tiskne 8 paré. Seznam papírů musí vytisknout pouze jeden projektant (a projektant každé takové firmy s podobným zaměřením) k odevzdání dokumentů pouze pro jeden projekt.

 

 

 • Paré č. 1 – technická zpráva, výkresy, stanoviska, seznam SoSB, SoSB, souhlasy, SJZ, KN, odpady, vnější vlivy, rozpočet
 • Paré č. 2 – plná moc, technická zpráva, výkresy, stanoviska, seznam SoSB, SoSB, souhlasy, SJZ, KN, odpady, vnější vlivy
 • Paré č. 3 – plná moc, technická zpráva, výkresy, stanoviska, seznam SoSB, SoSB, souhlasy, SJZ, KN, odpady, vnější vlivy
 • Paré č. 4 – technická zpráva, výkresy, stanoviska, seznam SoSB, SoSB, souhlasy, SJZ, KN, odpady, vnější vlivy, rozpočet
 • Paré č. 5 – technická zpráva, výkresy, stanoviska, seznam SoSB, SoSB, souhlasy, SJZ,KN, odpady, vnější vlivy
 • Paré č. 6 – technická zpráva, výkresy, stanoviska, seznam SoSB, SoSB, souhlasy, SJZ,KN, odpady, vnější vlivy
 • Paré č. 7 – technická zpráva, výkresy
 • Paré č. 8 – technická zpráva, výkresy

 

(1x A4 se tiskne z obou stran)

 • Technická zpráva – 15 až 25 stran
 • Výkresy – 3 až 30 stran (výkresy se netisknou oboustranně)
 • Stanoviska – 10 až 50 stran u velkých staveb to může být až 100
 • Plná moc – 4 strany
 • Seznam SoSB – 1 strana
 • SoSB – 0 až 30 stran (Souhlas je většinou součástí SoSB, někdy může být zvlášť. Souhlas je 1 strana)
 • SJZ – 1 strana
 • KN – 1 až 20 stran
 • Odpady – 1 strana
 • Vnější vlivy – 1 strana
 • Rozpočet – 5 až 15 stran

 Stavební úřady požaduji 2x paré ( paré č.2 a č.3 viz. výše, které musí obsahovat technickou zprávu, výkresy, stanoviska, SoSB/souhlasy) oražené autorizovaným projektantem.

 Paré č.4 až č.5 ČEZ dává realizační firmě.