Kogenerace - zaručená úspora energie

Co je to kogenerace?

  • Princip KOGENERACE spočívá ve společné výrobě elektrické energie a tepla, při které dochází k vysokému využití účinnosti energie v palivu, která často přesahuje 90 %, a kdy při výrobě elektřiny nemusí být toto teplo vyrobeno v jiném zdroji. Tím se šetří palivo i finanční prostředky potřebné na jeho nákup.
  • Princip TRIGENERACE spočívá ve společné výrobě nejen tepla a elektřiny, ale i chladu, což umožňuje další zvýšení účinnosti využití energie paliv, nebo sluneční energie. Chlazení na absorpčním principu nevyžaduje elektrickou energii, ale méně ušlechtilou energii tepelnou, kterou lze tímto způsobem využít i v létě, např. ke klimatizaci budov. Trigenerace kvůli vzrůstajícím cenám energií a přetížení elektrické rozvodné sítě v letním období nalézá stále větší uplatnění na energetickém trhu.

princip-kogenerace-schema

Proč je kogenerace výhodná?

  • Kogenerace umožňuje lepší využití primárního paliva například zemního plynu než jiné druhy výroby energií a to především společnou výrobou elektřiny a tepla.
  • Vysoká účinnost využití energie v palivu, která často přesahuje 90 %, snižuje palivovou náročnost a množství vypouštěných emisí CO2.
  • Za každou vyrobenou kWh elektrické energie dostane provozovatel kogenerační jednotky příspěvek na elektřinu z kogenerace.
  • Podpora kogenerace je zajištěna zákonem.

 

 

kogenerace