Nekonvenční zdroje elektrické energie (NZEE)

V červnu jsme navštívili 43. ročník tradiční Konference NZEE, která představuje ojedinělou příležitost pro akademickou i laickou veřejnost k získání nejnovějších informací z oblasti energetiky, elektrotechniky a obnovitelných zdrojů. Pro firmy představuje konference možnost načerpat nejen inspiraci a technologické know-how, ale také navázat nové kontakty v oblasti výzkumu a vývoje či oslovit potenciální uchazeče.

Hlavní tematické oblasti konference:

  • Obnovitelné zdroje, fotovoltaika, větrné elektrárny, vodní elektrárny
  • Baterie a bateriové uložiště, ukládání energie, palivové články, vodíkové systémy
  • Elektromobilita, elektrické dopravní prostředky
  • Recyklace, legislativa, udržitelný rozvoj
  • Zkušebnictví, schvalovací řízení, normalizace

Dále probíhaly diskuze obsahující všechny další příbuzné a související příspěvky.

 

pdf Sborník prezentací ze 43. ročníku konference NZEE (2022)