Kde se vyplatí kogenerace

Kogenerační jednotky nacházejí své využití v nejrůznějších oblastech lidské činnosti.

Hotely, penziony, ubytovny

Tyto objekty mají dostatečnou spotřebu tepla, a to zejména pro vytápění a klimatizaci. Vysokou a vyrovnanou spotřebu teplé vody v průběhu celého roku. A zároveň disponují dostatečně vysokou vlastní spotřebu elektrické energie, jejíž rozložení je během dne poměrně rovnoměrné.

Obchodní domy

Obchodní domy mají vysokou spotřebu tepla pro vytápění, klimatizaci. Značná je i spotřeba elektrické energie (osvětlení, pohon klimatizace).

Nemocnice

Nemocnice se vyznačují poměrně vysokou a rovnoměrnou spotřebou elektrické energie i tepla. Spotřeba teplé vody v průběhu celého roku je taktéž poměrně značná. Veškerá vyrobená elektrická energie je využitelná pro pokrytí vlastní spotřeby. Jednotky využívající synchronní generátor a jsou vybavené zařízením pro ostrovní provoz, je možné použít, jako záložní zdroj elektrické energie.

Administrativní budovy a školy

U těchto často rozsáhlých objektů je rozhodujícím faktorem pro použití kogenerační jednotky spotřeba elektrické energie. Spotřeba tepla je vysoká během topné sezóny, mimo ni podstatně klesá. Stále častěji se u těchto objektů uplatňuje použití trigeneračních jednotek pro provoz klimatizací.

Komunální výtopny

Veškerá elektrická energie vyrobená v těchto spalovnách je dodávána do sítě. Vyrobené teplo je využité pro ohřev vody, která je následně se zbývajícím teplem distribuována z velké části do obytných budov.

Průmyslové podniky

Využití kogeneračních jednotek v průmyslových objektech je určeno technologiemi, jež jsou v daném podniku používány. Vhodné je použití tam, kde je zaručena vlastní spotřeba elektrické energie, tepla i teplé vody.

Čistírny odpadních vod

V těchto pro nás nepostradatelných objektech je využití kogenerační jednotky velmi vhodné, a to z důvodu využití elektrické energie i tepla při technologických postupech, které v čistírnách probíhají. Pro spalování je využit kalový plyn, který vzniká při technologickém čištění odpadní vody. Teplo je spotřebováno k vyhřívání čistírenského kalu, elektrická energie je využita pro pohony technologických agregátů. 

Rodinné domy a menší obytné budovy

Tyto objekty mají malou a nestálou poptávku po teple a relativně nízkou spotřebu elektrické energie. Výhodnost použití kogenerační jednotky není v tomto případě často ekonomicky odůvodnitelná.

skola

epc

Webová prezentace "Zaručené úspory energie - EPC, podrobný přehled jak pracuje projekt EPC, časový harmonogram realizace projektu a konkrétní příklady ušetřených investic.

EPC - zaručená úspora energie (5 MB)