Fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy

Chcete ohřívat vodu, vyrábět elektrickou energii pro okamžitou spotřebu či ji ukládat do akumulátorů pro pozdější využití?

Nabízíme vypracování komplexní studie, ze které vyplyne vhodnost umístění fotovoltaického systému na Vašem rodinném domě, navrhneme taková řešení, která přizpůsobíme vašim potřebám a taková řešení, která budou dávat jak technický tak ekonomický smysl, určíme odhadované investiční náklady, úspory, návratnost investice.

Pokud se rozhodnete pro realizaci, jsme schopni zajistit kompletní dodávku, tedy od projektové dokumentace, vyřízení dotace, montáže, po vyřízení všech administrativních záležitostí tím spojených.

Fotovoltaický ohřev teplé vody 

Jedná se o nejjednodušší možnou aplikaci fotovoltaického systému na vašem domě, kde dochází ohřevu vody přímo pomocí elektrické energie vyrobené ze slunce. Mezi hlavní výhody oproti solárnímu termickému ohřevu patří vysoká účinnost systému i v zimě, snadnější a nenákladná instalace – možnost použití stávajícího ohřívače vody. Jedná se o autonomní (ostrovní systém) tzn. bez připojení systému k domovní elektrické síti, z toho vyplývá, že ohřev funguje i při výpadku elektrické energie a odpadají značné administrativní zátěže. Na fotovoltaický ohřev vody lze získat dotaci z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) ve výši 35 000 Kč a 5 000 Kč na vypracování energetického posudku, takže celkem výše dotace až 40 000 Kč.

Fotovoltaický systém s tepelným využitím přebytků

Fotovoltaická elektrárna je připojena přímo ke stávajícím  domovním rozvodům a lze vyrobenou elektrickou energii využít pro napájení domácích spotřebičů. Tato energie se spotřebovává během dne okamžitě přímo v domácnosti a přebytky jsou využity na ohřev teplé vody. V případě, že jsou přebytky vyšší než aktuální spotřeba objektu, jsou prodány do distribuční sítě (přetoky však pro získání dotace z NZÚ nesmějí přesáhnout 30 % roční produkce elektrické energie). S využitím tzv. manažerů spotřeby lze dosáhnout maximalizaci spotřeby elektrické energie vyrobené fotovoltaickým systémem a minimálních přetoků do distribuční sítě. Na tento systém lze získat dotaci z NZÚ 55 000 Kč a 5 000 Kč na vypracování energetického posudku, takže celkem výše dotace až 60 000 Kč.

Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie

Jde o tzv. hybridní fotovoltaickou elektrárnu vybavenou o akumulátory elektrické energie. To přináší výhodu, že lze vlastní vyrobenou elektrickou energii, která se nespotřebuje během dne, tedy když fotovoltaická elektrárna produkuje elektrickou energii, uchovat pro pozdější využití, zpravidla pro odběry ráno a večer, případně při vyšší kapacitě akumulátorů až denní či více potřeby domácnosti. To má samozřejmě za následek vyšší pořizovací náklady, ale přináší to určitou míru soběstačnosti, protože můžeme běžně fungovat i při výpadku elektrické energie z distribuční sítě. Na tento systém lze získat rovněž dotaci z NZÚ, výše dotace je závislá na velikosti systému: 70 000 Kč (roční zisk systému 1 700 kWh.rok-1), 100 000 Kč (roční zisk systému 3 000 kWh.rok-1), 150 000 Kč (roční zisk systému 4 000 kWh.rok-1). Lze rovněž získat dotaci na vypracování energetického posudku, takže celkem výše dotace může být až 155 000 Kč.

Dotazník pro návrh fotovoltaické elektrárny

Elektronický dotazník pro návrh fotovoltaické elektrárny - otevřít zde

Dotazník pro návrh fotovoltaické elektrárny si můžete také stáhnout na svůj PC v souboru word, vytisknout nebo vyplnit a odeslat emailem.

SUNFIN monitoring

Dotazník

Dotazník pro ostrovní systémy

Mohlo by Vás zajímat

solar-kerberos-6000.jpg

Kerberos POWER 6000 B

Více info
solar-kerberos-315.jpg

Solar Kerberos 315

Více info
jak-usetrit.jpg

Jak ušetřit na ohřevu vody?

Více info