Energetický veletrh The Smarter E 2022 v Mnichově

Ve dnech 11. – 13. května 2022 proběhl v Mnichově největší veletrh zaměřený na moderní energetiku a zejména fotovoltaiku - The Smarter E (dříve Intersolar). Veletrh se těšil enormnímu zájmu návštěvníků. Prezentacím dominovaly fotovoltaické panely s vysokým výkonem a účinností, agrofotovoltaika, plovoucí fotovoltaika, kompatibilní elektromobilita a solární architektura integrovaná do konstrukcí budov. Svou pozici si upevnil také vodík, jako budoucí perspektivní úložiště.

Těžko říct, jestli enormní zájem návštěvníků způsobilo postcovidové oživení, vysoké ceny energií nebo rostoucí tlak na dekarbonizaci. Nejspíš od všeho trochu.

Hlavní pozornost veletrhu The Smarter E (dříve Intersolar) na sebe poutaly především tři haly, které byly využity pro představení fotovoltaických panelů s vysokým výkonem a účinností. Jestliže před covidem se účinností okolo 22 % chlubilo jen několik špičkových výrobců, letos už byla tato účinnost běžná téměř u všech vystavovatelů. Nechyběli ani mechanismy na čištění a údržbu FV panelů (peimar.com, bisol.com, hawei.com). 

Společnost SUNMAN se při vývoji FV panelů zaměřila na moderní technologie. Jejich eArc je první bezskelný solární modul na světě. Jedná se o inovaci kombinující osvědčené krystalické křemíkové solární články s patentovaným kompozitním materiálem, který má stejnou odolnost a robustnost jako běžné skleněné moduly, ale na rozdíl od nich je o 70 % lehčí a až o 95 % tenčí. FV panel eArc zkracuje dobu instalace na místě o 40 % a snadněji se přepravuje ve velkém (až o 60 % více kW na paletu). eArc se rovněž zaměřuje na různé aplikace např. odlehčené a vodotěsné membránové střechy, integrované fotovoltaiky do vozidel, energie mimo síť, stavební materiály a robotiku, což u skleněných modulů nelze.

Na veletrhu v Mnichově nechyběla ani nabídka firem zaměřených na prodloužení životnosti a vylepšení vlastností fotovoltaických panelů. Laminace FV panelů předchází faktorům, které dlouhodobě ovlivňují výkon FV panelu, kterým je především pronikání vlhkosti. Je zásadní dosáhnout silné přilnavosti v celém panelu, silného utěsnění kolem okrajů, dobré úrovně zesítění nebo vytvrzení zapouzdřovacího materiálu (teknisolar.com).

Velký vzestup zaznamenala nabídka střídačů a nabíječek elektromobilů, výběr byl letos opravdu široký. Baterií nebo samotných elektromobilů se ovšem vystavovalo tentokrát méně. Větší důraz byl nyní kladen na vzájemnou kompatibilitu řetězce „baterie – střídač – domácnost – nabíječka“ a nabídku kompletního řešení.

 

Velkou pozornost na sebe soustředily prezentace společností, které nabízejí produkty vyvinuté pro agrofotovoltaiku. U těchto stánků bylo možné prozkoumat především nápaditá konstrukční řešení v této stále více se rozvíjející oblasti fotovoltaiky. Nejzajímavějším řešením byla určitě otočná konstrukce, která je situována tak, aby sledovala dráhu slunce a tím zajistila FV panelům maximální osvit.

Další zajímavou variantou, která se těšila velkému zájmu návštěvníků, byla plovoucí fotovoltaika (Agri-PV a Floating PV). Efektivní dvojí využití ploch pro zemědělství a výrobu solární energie se velmi dynamicky rozvíjí. Odhaduje se, že ve více než 40 zemích je již v provozu 400 elektráren s celkovou kapacitou vyšší než 3 GW. Z tohoto pohledu se jedná u plovoucích FV elektráren o zajímavou variantu výroby energie a zároveň snížení odpařování vody z nevyužitých vodních ploch.

 

Dalším klíčovým tématem veletrhu byla fotovoltaika integrovaná do budov. S ohledem na německý trh zde lze nalézt největší potenciál pro snížení CO2 stopy budov, efektivní využití prostoru a posílení udržitelného rozvoje. Bavorský svaz pro podporu energie (sev-bayern.de) pravidelně uděluje ceny za solární architekturu nejlepším projektům celého světa.

S tím souvisí široká nabídka firem zabývajících se solární architekturou implementující FV panely přímo do konstrukcí atrií, balkónů či barevných fasád domů. (solarix-solar.com). Externí panely na pláště budov (vybavené dokonalým potiskem) fungují jako ochrana před deštěm a větrem, zatímco odvětrávaný systém za nimi poskytuje vynikající tepelné, akustické a strukturální vlastnosti pro zlepšení kvality bydlení a prodloužení životnosti budovy (pixasolar.com, solarday.it, kameleonsolar.com, mitrex.com). Střešní krytinou ve formě FV panelů se zabývá např. firma solarplexus.group. Dalším praktickým experimentem je kancelářská budova Züblin Z3 ve Stuttgartu, kde jsou FV moduly připevněny k jižní fasádě pouze strukturálním, nosným lepidlem - tedy bez jakéhokoli dodatečného mechanického zajištění.

 

Firma ASKOMA zase nabízí jednoduché a praktické vyrovnávací úložiště se snadnou instalací pro skladováním přebytečné energie FV panelů a jejího využití ve stále populárnějších fotovoltaických elektrárnách pro rodinné domy.

Vodík je dále viděn jako perspektivní úložiště, ale z tohoto veletrhu si návštěvník odnesl dojem, že jeho doba ještě nenastala.